HOTLINE: 0963 014 949 - 0968 339 958

Hình thức thanh toán

Bước 1: Truy cập vào website: www.pantio.vn

 

 Bước 2: Chọn sản phẩm và thêm vào giỏ hàng 

 

Bước 3: Xác nhận đơn hàng và thanh toán

Bước 4: Xác nhận lại đơn hàng qua Email